Menu

Month: February 2018

Tăng trưởng lợi nhuận 16%, FECON liên tiếp trúng thầu đầu năm 2018

February 1, 2018

Vừa công bố báo cáo tài chính 2017 với mức tăng trưởng 10%, doanh thu, và 16% Lợi nhuận sau thuế,. FECON tiếp tục công bố những gói hợp đồng mới trị giá 280 tỷ đồng vừa ký vào tháng 1/2018, nâng giá trị hợp đồng ký mới và triển khai từ cuối tháng 12.2017 […]

Tin tức sự kiện Tin tức tài chính - đầu tư