Menu

Category: Tin tức

CBTT: Báo cáo thường niên năm 2017

April 22, 2018

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2017. Chi tiết xin vui lòng xem TẠI ĐÂY The post CBTT: Báo cáo thường niên năm 2017 appeared first on FECON Việt Nam.

Công bố thông tin Tin tức Tin tức tài chính - đầu tư

CBTT: Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

April 12, 2018

Công ty Cổ phần FECON kính gửi Quý Cổ đông thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết xin vui lòng xem tại: AGM 2018 – INVITATION LETTER TB MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 AGM2018-POWER OF ATTORNEY DHDCD2018-MAU GIAY UY QUYEN DU HOP DỰ […]

Công bố thông tin Tin tức Tin tức tài chính - đầu tư

ĐHĐCĐ bất thường FECON: Thông qua việc huy động vốn, ưu tiên cổ đông hiện hữu

August 19, 2017

Sáng ngày 19/08, CTCP FECON (HOSE: FCN) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua kế hoạh phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Chào bán 60,5 triệu cp huy động hơn 1.000 tỷ đồng cho các dự án lớn. Cụ thể, cổ đông đã thông qua phương án chào bán 33 triệu cp cho […]

Đại hội cổ đông đầu tư FECON Hạ tầng Tin tức Tin tức sự kiện Tin tức tài chính - đầu tư