Menu

Category: VCBS

VCBS bảo lãnh cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ của FECON

January 10, 2018

FECON vừa ra thông báo chào bán 33 triệu cổ phiếu tăng vốn, dành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1000:607 (01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền mua, cứ 1000 quyền mua sẽ được mua thêm 607 cổ phiếu mới), giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu. VCBS là đơn vị bảo […]

Công trình ngầm FECON Hạ tầng năng lượng mặt trời Tin tức sự kiện Tin tức tài chính - đầu tư VCBS